Zawsze 2x Ser w Standardzie!

Zamów Online lub w Aplikacji Mobilnej!

Obowiązek informacyjny

Twoje dane osobowe są bezpieczne! Jesteśmy gotowi na RODO!
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Świadczymy usługi oparte na wzajemnym zaufaniu – wszyscy Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.
Zależy nam na przejrzystości naszych działań. Informujemy, iż w związku z rozporządzeniem dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Górczewskiej 155, 01-459 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606363, posiadająca numer NIP: 5272762092 zwana dalej „Administratorem”.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych dostępny jest pod adresem iod@pizzanawypasie.eu
3. Właścicielem strony internetowej www.pizzanawypasie.eu jest Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Górczewskiej 155, 01-459 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606363, posiadająca numer NIP: 5272762092.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu:
a. w celu realizacji zamówień składanych za pomocą strony internetowej, portali takich jak Pyszne.pl, Pizza Portal, Uber Eats i inne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
d. przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
e. wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
f. obsługi próśb klientów, która do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
g. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń jako ochrona interesów spółki (art. 6 ust 1 lit f RODO)
5. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
6. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnienie pracownicy administratora, dostawcy, zleceniobiorcy świadczący na rzez administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne oraz pracownicy wykonujący usługi oferowane przez Właściciela.
7. Właściciel realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
9. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy : wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: kontakt@pizzanawypasie.eu lub wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@pizzanawypasie.eu
10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.
11. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
12. Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Więcej informacji w Regulaminie korzystania z serwisu i polityce prywatności na stronie www.pizzanawypasie.eu link do strony